Wnioski Dobry Start 300+ już dostępne!
Uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2020 dla wszystkich Klientów korzystających z systemu bankowości elektronicznej eBankNet dostępne są wnioski w ramach programu rządowego Dobry Start 300+. Formularz pod nazwą “Wyprawka 300+” znajduje się w zakładce “Wnioski” po zalogowaniu do bankowości elektronicznej.

Zachęcamy do korzystania z tego szybkiego i wygodnego rozwiązania.
Funkcja urządzenia zaufanego w bankowości elektronicznej
W bankowości elektronicznej dodana została możliwość zdefiniowania urządzenia zaufanego. Funkcjonalność ta pozwala na uproszczenie procesu logowania z pominięciem drugiego etapu logowania (tzw. autoryzacji kodem SMS lub potwierdzenia za pomocą aplikacji mobilnej)

Więcej szczegółów oraz krótką instrukcję jak zdefiniować zaufane urządzenie można znaleźć pod poniższym linkiem: http://bs.gniezno.pl/funkcja-zaufanego-urzadzenia-w-bankowosci-elektronicznej/
Komunikat - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju
Już od 29 kwietnia, od godz 18:00 przedsiębiorcy mogą składać wnioski wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.
Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej i wypełnić prosty wniosek.

Szczegóły można znaleźć tutaj: http://bs.gniezno.pl/tarcza-antykryzysowa-polski-fundusz-rozwoju/

W trosce o poprawne procesowanie Twojego wniosku zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej

Zapraszamy.
Ważne zmiany w logowaniu już od 14 września br.!
Informujemy, że w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD2 w sprawie usług płatniczych oraz bezpieczeństwa finansów, z dniem 14 września br. uruchamiamy tzw. dwuskładnikowe logowanie do bankowości elektronicznej, które będzie funkcjonowało następująco:
1. Podanie loginu i hasła (jak dotychczas)
2. Potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej BS Gniezno mobileNet lub podanie hasła SMS lub poprzez użycie podpisu kwalifikowanego.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z doradcami w naszych palcówkach.
Przerwa w dostępie do usługi Express Elixir.
Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że Express Elixir (płatności natychmiastowe) będzie niedostępny dla klientów w zakresie nadawania i odbierania zleceń w podanych terminach:
- 14 czerwca 2020 roku w godzinach od 00:00 - 12:00
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Autoryzacja mobilna BS Gniezno mobileNet!
Nowa, bezpłatna metoda autoryzacji już dostępna!

Szanowni klienci!
Zapraszamy do korzystania z nowej aplikacji BS Gniezno mobileNet, która jest już dostępna dla korzystających z systemu bankowości internetowej eBankNet. Nowoczesna metoda autoryzacji pozwala w prosty sposób zatwierdzić dyspozycje składane w serwisie internetowym.

Aby włączyć mobilną autoryzację BS Gniezno mobileNet należy zalogować się do systemu oraz kliknąć na kafelek Mój profil, następnie menu Mobilna autoryzacja.
KOMUNIKAT - ZMIANY W SPOSOBIE AUTORYZACJI TRANSAKCJI
Szanowni Państwo!
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. zostanie wycofana możliwość autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych, tzw. kart zdrapek oraz tokenów. Zmiana ta podyktowana została nowymi wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz.1075).
Klientów posiadających tokeny i karty zdrapki zapraszamy do dowolnej placówki Banku w celu zmiany formy autoryzacji ( lista placówek ).
Zarząd Banku Spółdzielczego
Wnioski o świadczenie 500+ dostępne w bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
Już od 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+.
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.

W bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, dla klientów korzystających z tego rozwiązania, jest dostępny wniosek o świadczenie 500+.
Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej i wejść na zakładkę Wnioski.

Więcej szczegółów dot. składania wniosków o świadczenie 500+ znajdziecie Państwo TUTAJ
Wnioski Dobry Start 300+ dostępne w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
Uprzejmie informujemy, że specjalnie dla naszych Klientów korzystających z systemu bankowości elektronicznej eBankNet, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie uruchomił możliwość składania wniosków w programie rządowym Dobry Start 300+. Formularz "Wyprawka 300+" jest dostępna w zakładce "Wnioski" po zalogowaniu do bankowości elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z tego szybkiego i wygodnego rozwiązania.
Informacja o grach hazardowych.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty nieposiadające wymaganego ustawą zezwolenia jest niedozwolone. Niezgodne z prawem jest również wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w wyżej wymienionych grach.

Nie oznacza to jednak całkowitego uniemożliwienia korzystania z usług oferowanych przez podmioty ujawniające się w Internecie. Zakaz określony w art. 29a nie dotyczy bowiem uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez jednostki działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W trosce o Państwa finanse, reputację oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem niezgodnym z ustawą, w załączeniu przekazujemy przekierowanie do listy podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych oraz do rejestru domen, służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

z poważaniem
Zarząd Banku

lista podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych:
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą:
https://hazard.mf.gov.pl/

Komunikat
Dbając o bezpieczeństwo Państwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych informujemy, że od dnia 01 września 2016 r. Bank będzie wykonywał czynności związane z monitorowaniem transakcji wykorzystując w tym celu zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne.
Każde polecenie przelewu złożone za pomocą elektronicznych kanałów dostępu będzie przedmiotem analizy, a transakcje budzące wątpliwości przedmiotem dodatkowej weryfikacji poprzez telefoniczny kontakt z Państwem, celem potwierdzenia faktu złożenia dyspozycji w kwocie przekraczającej określony limit.
W przypadku negatywnej weryfikacji dodatkowej Bank nie zrealizuje dyspozycji. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, ponieważ mają one za zadanie ochronę Państwa środków przed nieautoryzowanymi transakcjami oszukańczymi.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ("www.bs24gniezno.pl") ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła! Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony, certyfikat powinien być wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Gnieźnie;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe;
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa