Logo
Uwaga na próby wyłudzenia poufnych danych przez telefon – podszywanie się pod pracowników Banku!
Ostrzegamy przed przestępcami podającymi się za pracowników banku lub pracowników SGB-Banku. Osoby te przez telefon wyłudzają poufne dane dotyczące haseł, kodów PIN/SMS.
Jak to robią? Informują rozmówcę, że dane te potrzebne są do zwiększenia bezpieczeństwa lub przeprowadzany jest test działania bankowości. Przestępcy mogą korzystać z techniki tzw. spoofingu numeru telefonu, w taki sposób, by w Waszym telefonie wyświetlił się numer infolinii Banku lub zaufanego pracownika Banku! Dla uwiarygodnienia swojej legendy mogą podawać się za pracowników IT lub bezpieczeństwa.

W rzeczywistości celem oszustów jest m.in. zdobycie danych do logowania/narzędzia autoryzacyjnego lub innych cennych danych, które nie powinny być upublicznione osobom postronnym!

Przypominamy, że pracownik Banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie haseł dostępu, kodów PIN/SMS lub innych danych pozwalających na dokonanie transakcji. Pracownik również w rozmowie telefonicznej nie poprosi o instalację jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze lub telefonie. W przypadku, gdy:
- odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika banku,
- masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych,
- podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, skontaktuj się z bankiem!

Pamiętaj – nie podawaj nigdy przez telefon nadmiarowych informacji, nie zdradzaj szczegółów swoich transakcji. Jeżeli masz wątpliwości – skontaktuj się osobiście z placówką Banku lub zadzwoń do nas na znany Tobie numer telefonu (koniecznie wybierz numer ręcznie, najlepiej korzystając z innego urządzenia).
UWAGA !!!!! - wnioski 500+
W związku z licznymi zapytaniami klientów dotyczącymi możliwości składnania wniosków 500+ informujemy, że taka możliwość została udostępniona z dniem 1.02.2021r.
W celu złożenia wniosku należy kolejno:
 • wybrać kafelek "Wnioski"
 • z menu po lewej stronie wybrać "Wnioski eximee"
 • wskazać rachunek i potwierdzić "Dalej"
 • przeprowadzić proces autoryzacji
Po poprawnej autoryzacji nastąpi przekierownie do strony z wyborem różnych wniosków w tym 500+
Możliwość składania wniosków o Tarczę Finansową PFR 2.0
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Gnieźnie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Banku Spółdzielczego w Gnieźnie. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 są dostępne tutaj: http://bs.gniezno.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/Zapraszamy.
Usługa SGB ID dostępna w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
Już od dziś wszyscy klienci korzystający z bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie mogą założyć swój PROFIL ZAUFANY, dzięki uruchomionej właśnie usłudze identyfikacji elektronicznej SGB ID, która umożliwia bezpieczną weryfikację tożsamości drogą elektroniczą.
Przypomnijmy, że profil zaufany służy do:
 1. elektronicznego podpisywania dokumentów w urzędach publicznych,
 2. identyfikacji swojej tożsamości np. w firmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych – szczegółową listę firm można znaleźć tutaj https://www.mojeid.pl/#uczestnicy
 3. bezpiecznego potwierdzania tożsamości m.in. na platformach usług publicznych:
  • obywatel.gov.pl
  • epuap.gov.pl
  • gabinet.gov.pl
  • ceidg.gov.pl
  • pacjent.gov.pl
Link do rejestracji: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany/
Nowa wersja aplikacji do autoryzacji BSmobileNet
Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.08.2020 jest nowa wersja aplikacji do autoryzacji BSmobileNet.
Wdrożenie nowej wersji spowodowało konieczność rozparowania urządzeń mobilnych wykorzystywanych do autoryzacji w systemie eBankNet i przywrócenia autoryzacji za pomocą SMS'ów. Aby ponownie skorzystać z możliwości autoryzacji przelewów za pomocą aplikacji mobilnej BSmobileNet należy zaktualizować aplikację na telefonie oraz ponownie sparować urządzenie w systemie eBankNet.
Nowa wersja aplikacji zawiera oprócz starej funkcjonalności także dodatkowe funkcje pełnej bankowej aplikacji mobilnej, w tym możliwość wykonywania przelewów bezpośrednio z aplikacji.
Zachęcamy do korzystania z aplikacji. W razie problemów prosimy dzwonić na numer 61-4240821.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Wnioski Dobry Start 300+ już dostępne!
Uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2020 dla wszystkich Klientów korzystających z systemu bankowości elektronicznej eBankNet dostępne są wnioski w ramach programu rządowego Dobry Start 300+. Formularz pod nazwą “Wyprawka 300+” znajduje się w zakładce “Wnioski” po zalogowaniu do bankowości elektronicznej.

Zachęcamy do korzystania z tego szybkiego i wygodnego rozwiązania.
Funkcja urządzenia zaufanego w bankowości elektronicznej
W bankowości elektronicznej dodana została możliwość zdefiniowania urządzenia zaufanego. Funkcjonalność ta pozwala na uproszczenie procesu logowania z pominięciem drugiego etapu logowania (tzw. autoryzacji kodem SMS lub potwierdzenia za pomocą aplikacji mobilnej)

Więcej szczegółów oraz krótką instrukcję jak zdefiniować zaufane urządzenie można znaleźć pod poniższym linkiem: http://bs.gniezno.pl/funkcja-zaufanego-urzadzenia-w-bankowosci-elektronicznej/
Ważne zmiany w logowaniu już od 14 września br.!
Informujemy, że w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD2 w sprawie usług płatniczych oraz bezpieczeństwa finansów, z dniem 14 września br. uruchamiamy tzw. dwuskładnikowe logowanie do bankowości elektronicznej, które będzie funkcjonowało następująco:
1. Podanie loginu i hasła (jak dotychczas)
2. Potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej BS Gniezno mobileNet lub podanie hasła SMS lub poprzez użycie podpisu kwalifikowanego.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z doradcami w naszych palcówkach.
Przerwa w dostępie do usługi Express Elixir.
Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że Express Elixir (płatności natychmiastowe) będzie niedostępny dla klientów w zakresie nadawania i odbierania zleceń w podanych terminach:
- 12.09.2021 roku w godzinach od 00:30 - 04:30
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Wnioski o świadczenie 500+ dostępne w bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
Już od 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+.
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.

W bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, dla klientów korzystających z tego rozwiązania, jest dostępny wniosek o świadczenie 500+.
Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej i wejść na zakładkę Wnioski.

Więcej szczegółów dot. składania wniosków o świadczenie 500+ znajdziecie Państwo TUTAJ
Informacja o grach hazardowych.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty nieposiadające wymaganego ustawą zezwolenia jest niedozwolone. Niezgodne z prawem jest również wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w wyżej wymienionych grach.

Nie oznacza to jednak całkowitego uniemożliwienia korzystania z usług oferowanych przez podmioty ujawniające się w Internecie. Zakaz określony w art. 29a nie dotyczy bowiem uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez jednostki działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W trosce o Państwa finanse, reputację oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem niezgodnym z ustawą, w załączeniu przekazujemy przekierowanie do listy podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych oraz do rejestru domen, służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

z poważaniem
Zarząd Banku

lista podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych:
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą:
https://hazard.mf.gov.pl/

Komunikat
Dbając o bezpieczeństwo Państwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych informujemy, że od dnia 01 września 2016 r. Bank będzie wykonywał czynności związane z monitorowaniem transakcji wykorzystując w tym celu zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne.
Każde polecenie przelewu złożone za pomocą elektronicznych kanałów dostępu będzie przedmiotem analizy, a transakcje budzące wątpliwości przedmiotem dodatkowej weryfikacji poprzez telefoniczny kontakt z Państwem, celem potwierdzenia faktu złożenia dyspozycji w kwocie przekraczającej określony limit.
W przypadku negatywnej weryfikacji dodatkowej Bank nie zrealizuje dyspozycji. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, ponieważ mają one za zadanie ochronę Państwa środków przed nieautoryzowanymi transakcjami oszukańczymi.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ("www.bs24gniezno.pl") ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła! Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony, certyfikat powinien być wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Gnieźnie;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe;
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa