Komunikat - przerwa techniczna w dostępie do systemu
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie informuje, że w dniu 17.07.2019 (środa) w godz. od 15.00 do 16.00
może nastąpić przerwa w dostępie do systemu eBankNet i Ecorponet z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wnioski o świadczenie 500+ dostępne w bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
Już od 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+.
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.

W bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, dla klientów korzystających z tego rozwiązania, jest dostępny wniosek o świadczenie 500+.
Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej i wejść na zakładkę Wnioski.

Więcej szczegółów dot. składania wniosków o świadczenie 500+ znajdziecie Państwo TUTAJ
ELIXIR - godziny dostępu
Szanowni Klienci,
Informujemy, że zmianie ulegają godziny dostępności realizacji przelewu natychmiastowego w systemie Express ELIXIR.

Dyspozycje można składać:
1) od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00,
2) od 1 czerwca 2019 r. 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu.
Wnioski Dobry Start 300+ dostępne w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
Uprzejmie informujemy, że specjalnie dla naszych Klientów korzystających z systemu bankowości elektronicznej eBankNet, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie uruchomił możliwość składania wniosków w programie rządowym Dobry Start 300+. Formularz "Wyprawka 300+" jest dostępna w zakładce "Wnioski" po zalogowaniu do bankowości elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z tego szybkiego i wygodnego rozwiązania.
Komunikat - mechanizm podzielonej płatności
Szanowni Państwo,

realizując postanowienia Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych Bank bezpłatnie otworzy powiązany z nim rachunek VAT. Rachunek ten będzie dostępny w systemach bankowości elektronicznej najpóźniej od dnia 30 czerwca br. Informujemy zarazem, że otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy czy też aneksowania dotychczasowej.
Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w Banku.

Z poważaniem
Zarząd Banku

Informacja o grach hazardowych.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty nieposiadające wymaganego ustawą zezwolenia jest niedozwolone. Niezgodne z prawem jest również wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w wyżej wymienionych grach.

Nie oznacza to jednak całkowitego uniemożliwienia korzystania z usług oferowanych przez podmioty ujawniające się w Internecie. Zakaz określony w art. 29a nie dotyczy bowiem uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez jednostki działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W trosce o Państwa finanse, reputację oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem niezgodnym z ustawą, w załączeniu przekazujemy przekierowanie do listy podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych oraz do rejestru domen, służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

z poważaniem
Zarząd Banku

lista podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych:
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą:
https://hazard.mf.gov.pl/

Komunikat
Dbając o bezpieczeństwo Państwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych informujemy, że od dnia 01 września 2016 r. Bank będzie wykonywał czynności związane z monitorowaniem transakcji wykorzystując w tym celu zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne.
Każde polecenie przelewu złożone za pomocą elektronicznych kanałów dostępu będzie przedmiotem analizy, a transakcje budzące wątpliwości przedmiotem dodatkowej weryfikacji poprzez telefoniczny kontakt z Państwem, celem potwierdzenia faktu złożenia dyspozycji w kwocie przekraczającej określony limit.
W przypadku negatywnej weryfikacji dodatkowej Bank nie zrealizuje dyspozycji. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, ponieważ mają one za zadanie ochronę Państwa środków przed nieautoryzowanymi transakcjami oszukańczymi.
Komunikat - wnioski do programu Rodzina 500+
Specjalnie dla naszych Klientów bankowości elektronicznej, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie udostępnił możliwość składania wniosku w rządowym programie Rodzina 500+. W celu złożenia wniosku wystarczy zalogować się do nowego systemu eBankNet a następnie wybrać WNIOSKI i po lewej stronie Rodzina 500+.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ("www.bs24gniezno.pl") ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła! Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony, certyfikat powinien być wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Gnieźnie;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe;
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa